foto01 foto02 foto03 foto04 foto05 foto06 foto07 foto08 foto09 foto10 foto11 foto12 foto13
DaneDane urzęduUrząd Gminy Dubeninki
ul. Mereckiego 27
19-504 Dubeninki
Godziny Godziny otwarcia urzędu Poniedziałek - Piątek: 7:30 do 15:30 Kontakt Kontakt Tel / fax: 87 6158137
E-mail: sekretarzug@dubeninki.pl

- mapa gminy.png

Aktualności

 
2016-11-30

Zaproszenie na debatę społecznościową w ramach projektu pn. ˝DOM, czyli DZIELNICOWY ODDANY MIESZKAŃCOM˝.

Starosta Gołdapski Andrzej Ciołek serdecznie zaprasza na DEBATĘ SPOŁECZNĄ "Zauważać, reagować, sprawnie pomagać", która odbędzie się 6 grudnia 2016r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1
 
2016-10-24

Wyłączenia planowe Rejon Energetyczny Suwałki

Informacje o wyłączeniach energii Rejon Energetyczny Suwałki
 
2016-10-24

Czad cichy zabójca

Rozpoczął się sezon grzewczy 2016/2017. W tym czasie eksploatujemy intensywniej urządzenia grzewcze i nasilają się przypadki zatruć osób tlenkiem węgla (czadem). Przyczynami tragedii są zazwyczaj: zaniedbanie, niewiedza, niewłaściwe korzystanie z urządzeń grzewczych, czy wadliwa instalacja odprowadzania spalin.
 
2016-10-18

Pod koniec września rusza nabór na ˝małe przetwórstwo˝ dla rolników

29. września rusza nabór na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i będzie trwał do 28. października 2016 r. Program "Przetwórstwo i marketing produktów rolnych" przeznaczony jest dla rolników, domowników lub małżonków rolników, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.
 
2016-10-18

Pismo Wojewody Warmińsko - Mazurskiego ZK-I.6321.11.2016 z dnia 12 pażdziernika 2016 roku.

Szanowni Państwo,
w związku z sytuacją epizootyczną związaną z rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w północno-wschodniej części Polski oraz realnym zagrożeniem wystąpienia tej choroby na terenie województwa warmińsko-mazurskiego poniżej przedstawiam linki do stron internetowych, na których dostępny jest film edukacyjny Państwowego Instytutu Weterynaryjnego- Państwowego Instytutu Badawczego pt.: "Afrykański pomór świń- zasady ochrony świń przed chorobą":
 
2016-10-10

Mechanizm pomocy skierowany dla producentów rolnych, którzy zostali poszkodowani przez zjawiska o charakterze klęskowym.

Uprzejmie informuję, że Rząd uruchomił kolejny mechanizm pomocy skierowany dla producentów rolnych, którzy zostali poszkodowani przez zjawiska o charakterze klęskowym. Pomoc finansowa realizowana będzie za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i udzielania producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały straty spowodowane wystąpieniem w 2016 roku gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy.
 
2016-09-26

Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie

Dożynki wojewódzkie 2016 za nami. Wraz z rolnikami świętowaliśmy na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku. Gospodarzem tegorocznego Święta Plonów był marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.
 
2016-09-19

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się
sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.
 
2016-09-01

Wyłączenia planowe na terenie działania Rejonu Energetycznego Suwałki

 Dokument wyłączenia planowe na terenie działania Rejonu Energetycznego Suwałki
 
2016-08-30

Spotkanie nt. Konkursu FIO 2017

W związku z realizacją Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2017.
Ogłoszenie naboru w Priorytecie 1 (Małe inicjatywy) i Priorytecie 2 (Aktywne społeczeństwo) planowane jest na początek września 2016, ogłoszenie naboru w Priorytecie 3 (Aktywni obywatele) i Priorytecie 4 (Silne organizacje pozarządowe) planowane jest na grudzień 2016. Planowany termin naboru ofert to 21 dni. Złożenie oferty we wrześniu wyczerpuje limit składania ofert w ramach konkursu (wyczerpuje możliwość złożenia oferty w grudniu). Regulamin Konkursu FIO 2017 r. jest już dostępny
 
2016-08-25

Informacja w sprawie szkody w uprawach

Urząd Gminy Dubeninki informuje, że Wojewoda Warmińsko - Mazurski podjął decyzję o szacowaniu szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenia prac żniwnych. Szacowanie szkód odbywać się będzie na podstawie złożonych wniosków. Proszę o niezwłoczne składanie wniosków do Urzędu Gminy Dubeninki na formularzach dostępnych w urzędzie oraz na stronie internetowej gminy.
 
2016-08-18

Ptasia remiza

Trwają prace nad ptasią remizą w Żytkiejmach. Mieszkańcy wsi przygotowują ogród przyrodniczy, gdzie prawdziwy raj znajdą ptaki i owady, a mieszkańcy miejsce gdzie będzie można odpocząć w zaciszu obserwując jego mieszkańców. Na wyrównanym terenie, gdzie powstaje ogród wykonane zostały alejki, a na klombach została zasiana trawa. Wkrótce zostaną zasadzone krzewy i zawieszone budki dla ptaków i domki dla owadów. Ogród przyrodniczy powstaje w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą „ Założenie ogródka przyrodniczego/remizy przyrodniczej” w ramach projektu „EKO-GRUPY – grupy odnowy wsi Warmii i Mazur dbają o środowisko. Realizatorem jest Grupa Odnowy Wsi Żytkiejmy we ws
 
2016-07-21

Uwaga właściciele lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Minister Środowiska informuje, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2020 będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów, stanowiącego element Państwowego Monitoringu Środowiska.
 
2016-07-02

Rozporządzenie o tymczasowym wznowieniu kontroli na granicach weszło w życie

We wtorek weszło w życie podpisane 1 czerwca 2016 r. rozporządzenie MSWiA dotyczące wprowadzenia tymczasowej kontroli na granicach wewnętrznych Schengen tj. z Czechami, Niemcami, Litwą, Słowacją oraz w portach morskich i lotniczych stanowiących granicę wewnętrzną strefy Schengen.
 
2016-07-02

List od sąsiadów - z rosyjskiego biura ˝Euroregionu Szeszupy˝ – część II

Nowy program współpracy transgranicznej "Polska-Rosja" na lata 2014 – 2020 pozwoli w znacznym stopniu poprawić dostępność regionów przygranicznych, a także efektywność funkcjonowania przejść granicznych. W ramach trzech wspólnych – polsko-rosyjskich – projektów do końca 2018 roku wykonana ma zostać rekonstrukcja trzech samochodowych przejść granicznych.
 
2016-06-27

Terminy wypłat świadczeń w drugim półroczu 2016 roku.

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego w drugim półroczu 2016 roku.
 
2016-06-12

List od sąsiadów – z rosyjskiego biura ˝Euroregionu Szeszupy˝

Kończący się program współpracy przygranicznej "Litwa – Polska – Rosja" 2007 – 2013 utworzył znakomity fundament dla dalszego rozwoju relacji sąsiedzkich i współpracy pomiędzy regionami Polski i obwodu kaliningradzkiego.
 
2016-05-19

Droga wojewódzka nr 651

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na stronie internetowej (http://www.zdw.olsztyn.pl/site/index.php?page=wybrane&prog=1&aktual=1&id_news=4227&rodz=1&str_nr=1) zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap - granica województwa dla części pod nazwą:
1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap - Dubeninki;
2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Dubeninki - granica województwa".
 
2016-05-11

Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie z dnia 09.05.2016

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie, Oddział w Gołdapi informuje
 
2016-04-14

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie informuje

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie, Oddział w Gołdapi informuje, że w dniu 06.04.2016 r. na stronie internetowej zostały uruchomione komunikaty sygnalizujące sposoby i terminy zwalczania chowacza brukwiaczka i chowacza czterozębnego
 
2016-03-23

Rodzina 500+

Rodzina 500+ wniosek i oświadczenia
 
2016-03-23

Szkody w uprawach ozimych

Szkody w uprawach ozimych - pismo Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 22.03.2016r.
 
2016-02-09

Kredyty z dopłatami ARiMR

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy o uruchomieniu przez ARiMR nowej, preferencyjnej linii kredytowej.
 
2016-01-14

Darmowa pomoc prawna

Pomoc prawna będzie polegała na:
• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
• pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
 
2015-12-23

Informacja ZMGK w sprawie składania wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu w 2016r.

Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" informuje, że mieszkańcy Gminy Dubeninki mogą ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" w ramach programu realizowanego przez WFOŚiGW w Olsztynie.
 
Dubeninki gmina wiejska
ul. Mereckiego 27
19-504 Dubeninki
pow. gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie
tel.: 87 615-81-37, fax: 87 615-81-37, email: sekretarzug@dubeninki.pl; skarbnikug@dubeninki.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x