foto01 foto02 foto03 foto04 foto05 foto06 foto07 foto08 foto09 foto10 foto11 foto12 foto13
DaneDane urzęduUrząd Gminy Dubeninki
ul. Mereckiego 27
19-504 Dubeninki
Godziny Godziny otwarcia urzędu Poniedziałek - Piątek: 7:30 do 15:30 Kontakt Kontakt Tel / fax: 87 6158137
E-mail: sekretarzug@dubeninki.pl

- mapa gminy.png

Aktualności

 
2016-08-25

Informacja w sprawie szkody w uprawach

Urząd Gminy Dubeninki informuje, że Wojewoda Warmińsko - Mazurski podjął decyzję o szacowaniu szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenia prac żniwnych. Szacowanie szkód odbywać się będzie na podstawie złożonych wniosków. Proszę o niezwłoczne składanie wniosków do Urzędu Gminy Dubeninki na formularzach dostępnych w urzędzie oraz na stronie internetowej gminy.
 
2016-08-18

Ptasia remiza

Trwają prace nad ptasią remizą w Żytkiejmach. Mieszkańcy wsi przygotowują ogród przyrodniczy, gdzie prawdziwy raj znajdą ptaki i owady, a mieszkańcy miejsce gdzie będzie można odpocząć w zaciszu obserwując jego mieszkańców. Na wyrównanym terenie, gdzie powstaje ogród wykonane zostały alejki, a na klombach została zasiana trawa. Wkrótce zostaną zasadzone krzewy i zawieszone budki dla ptaków i domki dla owadów. Ogród przyrodniczy powstaje w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą „ Założenie ogródka przyrodniczego/remizy przyrodniczej” w ramach projektu „EKO-GRUPY – grupy odnowy wsi Warmii i Mazur dbają o środowisko. Realizatorem jest Grupa Odnowy Wsi Żytkiejmy we ws
 
2016-08-10

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach poszukuje kandydata na stanowisko: pracownik socjalny w pełnym wymiarze czasu pracy

 
 
2016-08-02

Aktywni studenci – szansa na stypendium!

Gołdapski Fundusz Lokalny ogłasza nabór wniosków w ramach programu stypendialnego "Aktywny student - 2016/2017". Studencie: - mieszkasz na terenie powiatu gołdapskiego, - Twoja rodzina ma niskie dochody, - osiągasz wysokie wyniki w nauce, - masz osiągnięcia pozaszkolne lub/i udokumentowaną działalność społeczną, Te stypendium jest dla Ciebie!
 
2016-07-21

Uwaga właściciele lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Minister Środowiska informuje, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2020 będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów, stanowiącego element Państwowego Monitoringu Środowiska.
 
2016-07-02

Rozporządzenie o tymczasowym wznowieniu kontroli na granicach weszło w życie

We wtorek weszło w życie podpisane 1 czerwca 2016 r. rozporządzenie MSWiA dotyczące wprowadzenia tymczasowej kontroli na granicach wewnętrznych Schengen tj. z Czechami, Niemcami, Litwą, Słowacją oraz w portach morskich i lotniczych stanowiących granicę wewnętrzną strefy Schengen.
 
2016-07-02

List od sąsiadów - z rosyjskiego biura ˝Euroregionu Szeszupy˝ – część II

Nowy program współpracy transgranicznej "Polska-Rosja" na lata 2014 – 2020 pozwoli w znacznym stopniu poprawić dostępność regionów przygranicznych, a także efektywność funkcjonowania przejść granicznych. W ramach trzech wspólnych – polsko-rosyjskich – projektów do końca 2018 roku wykonana ma zostać rekonstrukcja trzech samochodowych przejść granicznych.
 
2016-06-27

Terminy wypłat świadczeń w drugim półroczu 2016 roku.

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego w drugim półroczu 2016 roku.
 
2016-06-12

List od sąsiadów – z rosyjskiego biura ˝Euroregionu Szeszupy˝

Kończący się program współpracy przygranicznej "Litwa – Polska – Rosja" 2007 – 2013 utworzył znakomity fundament dla dalszego rozwoju relacji sąsiedzkich i współpracy pomiędzy regionami Polski i obwodu kaliningradzkiego.
 
2016-05-19

Droga wojewódzka nr 651

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na stronie internetowej (http://www.zdw.olsztyn.pl/site/index.php?page=wybrane&prog=1&aktual=1&id_news=4227&rodz=1&str_nr=1) zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap - granica województwa dla części pod nazwą:
1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap - Dubeninki;
2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Dubeninki - granica województwa".
 
2016-05-11

Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie z dnia 09.05.2016

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie, Oddział w Gołdapi informuje
 
2016-05-11

Projekt Szerokie horyzonty - mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych

Zdobądź międzynarodowe doświadczenie w branżach: gastronomiczno-hotelarskiej, turystycznej, fryzjersko-kosmetycznej, opieki nad osobami zależnymi
 
2016-04-14

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie informuje

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie, Oddział w Gołdapi informuje, że w dniu 06.04.2016 r. na stronie internetowej zostały uruchomione komunikaty sygnalizujące sposoby i terminy zwalczania chowacza brukwiaczka i chowacza czterozębnego
 
2016-03-23

Rodzina 500+

Rodzina 500+ wniosek i oświadczenia
 
2016-03-23

Szkody w uprawach ozimych

Szkody w uprawach ozimych - pismo Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 22.03.2016r.
 
2016-02-09

Kredyty z dopłatami ARiMR

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy o uruchomieniu przez ARiMR nowej, preferencyjnej linii kredytowej.
 
2016-01-14

Darmowa pomoc prawna

Pomoc prawna będzie polegała na:
• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
• pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
 
2015-12-23

Informacja ZMGK w sprawie składania wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu w 2016r.

Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" informuje, że mieszkańcy Gminy Dubeninki mogą ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" w ramach programu realizowanego przez WFOŚiGW w Olsztynie.
 
Dubeninki gmina wiejska
ul. Mereckiego 27
19-504 Dubeninki
pow. gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie
tel.: 87 615-81-37, fax: 87 615-81-37, email: sekretarzug@dubeninki.pl; skarbnikug@dubeninki.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x